Warning: A non-numeric value encountered in /www/doc/www.dmokna.sk/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

PODMENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník, sme veľmi radi, že sa zaujímate o naše stránky. Oboznámte sa, prosím, s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 

Obchodné meno: Milan Drobný DMplast
Sídlo: Kátlovce 140,919 55
Štát: Slovenská republika
IČO: 41152239
IČ DPH: SK 102 742 24 29

 

ZÍSKAVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením objednávkového formulára alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre nasledujúce prípady:

 

A: Vyplnením objednávkového formulára

 

Údaje sú zašifrovaným mailom odoslané na firemný mail. Tieto informácie sú spracované za účelom vystavenia cenovej ponuky a ďalej pre ďalšiu komunikáciu pre dohodnutie detailov o objednávke a vystavenia faktúry na dobu neurčitú.

 

B: Prihlásenie sa na odber newslettra

 

Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Informácie sú poskytnuté za účelom odosielania e-mailu, ktorý vás bude informovať o novinkách akciách a pod. Pre odhlásenie stačí kliknúť na príslušný odkaz pod e-mailom.

 

ZAZNAMENÁVANIE IP ADRESY

Keď navštívite niektorú z webových stránok prevádzkovatela, zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve. IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade účasti v súťaži IP adresu zaznamenávame tiež za účelom možnosti odfiltrovania podvodného hlasovania. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu.

 

 

ĎALŠIE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Okrem odvolania súhlasu môžete tiež na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

Potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

 

Napíšte nám Smiley